Архиве ознака: plasticni rezervoari za vodu

Rezervoari za protivpožarnu vodu

Svi sistemi za zaštitu od požara na bazi vode imaju jednu zajedničku stvar, potrebna im je voda. Bez pristupa adekvatnom vodosnabdevanju ovi sistemi neće pravilno funkcionisati. Prilikom određivanja vodosnabdevanja morate da se uverite da je automatsko (kada je potrebno), pouzdano i da ima dovoljnu zapreminu i pritisak da zadovolji potrebe sistema. Ovaj blog će pregledati različite opcije za izvore vode za snabdevanje sistema zaštite od požara na bazi vode sa akcentom na rezervoare za protivpožarnu vodu,

Plastični rezervoari za vodu

Rezervoari za vodu su rezervoari koji snabdevaju vodom sisteme za zaštitu od požara na bazi vode. Rezervoari za vodu se mogu koristiti za nekoliko različitih scenarija, ali se najčešće koriste tamo gde adekvatno snabdevanje vodom nije dostupno ili pouzdano. Postoji nekoliko vrsta rezervoara koji se mogu koristiti kao vodosnabdevanje, kao što su gravitacioni rezervoari, usisni rezervoari i rezervoari pod pritiskom.

Gravitacioni rezervoar za vodu

Gravitacioni rezervoari su podignuti nadzemni rezervoari za vodu koji koriste gravitaciju da obezbede pritisak. Oni mogu biti u stanju da obezbede neophodan pritisak za samostalno funkcionisanje sistema za gašenje požara, ili se mogu koristiti za snabdevanje vodom vatrogasne pumpe. Gravitacioni rezervoari se obično ne koriste u privatnim vodovodima, ali su uobičajeni deo pouzdanog vodovodnog sistema.

Usisni rezervoar za vodu

Usisni rezervoari se postavljaju na zemlju ili ispod zemlje. Zbog toga oni ne koriste nadmorsku visinu kao primarno sredstvo za povećanje pritiska. Usisni rezervoari obično obezbeđuju vodu vatrogasnoj pumpi, koja zatim povećava pritisak. Posebna pažnja je potrebna za rezervoare za vodu ispod nivoa jer moraju imati ili vertikalnu turbinsku pumpu ili pumpu koja se nalazi ispod rezervoara.

Priključenje na javni vodovod za gašenje požara

Obično se naziva vodovodni sistem, ovo je obično priključak na vodovod na nivou ulice. Njima može upravljati ili upravljati opštinska ili privatna vodovodna kompanija. Ovo je kada nemate u rezervi vaše rezervoare za vodu

Priključak na javni vodovod je prihvatljiv samo ako ispitivanje protoka vode ili druga odobrena metoda utvrdi da zapremina premašuje vršnu potražnju. Pritisak takođe treba da premaši vršnu potražnju, ali to se može povećati instaliranjem vatrogasne pumpe.

Testirano snabdevanje vodom treba da predstavlja snabdevanje koje bi moglo biti dostupno u vreme požara (drugim rečima, u vreme najveće potražnje u sistemu vodovoda iu vremenima najmanje potražnje u sistemu vodovoda). Ovo je kritično jer javne zalihe vode mogu značajno da variraju od sezone do sezone, pa čak i u periodu od 24 sata. Na njih mogu uticati i stvari kao što su suša, prekidi uzrokovani poplavama ili led zimi. Neki gradovi takođe smanjuju isporučeni sistemski pritisak kao sredstvo za očuvanje vode. Sistem koji je projektovan bez uzimanja u obzir fluktuacija u vodosnabdevanju može dovesti do nedovoljnog pritiska ili prevelikog pritiska u sistemu.

Plastični rezervoari za vodu i betonski rezervoari za vodu

Kako se bira materijal za čuvanje i skladištenje vode, odnosno kako izbrati materijal za rezervoare za vodu. Šta je važno kada se gledaju osobine materijala koji će čuvati vodu u dužem vremenskom periodu. VAžno je da sunčeva svetlost nema kontakt sa vodom jer će doći do razvoja algi. Zato izbegavajte da držite vodu u rezervoarima za vodu koji su napravljeni od providnih materijala. Važno je da meterijal od kojih je napravljen rezevora za vodu ne bude porozan, da bude od materijla koje se ne razlaže u vodi, što je obično slučaj sa PET i PVC plastikom.

Ako je materijal proziran, prekrijte ga ili ofarbajte nekom baš gustom farbom, a najbolji rezervoari za vodu su HDPE plastike.

Plasticni rezervoari za vodu

HDPE je najkvalitetnija plastika za rezervoare za vodu, ne razlaže se u vodi, ne otpušta materije oje su štetne, najbolje je držati u nekom zaklonu od Sunca kada može da traje beskonačno dugo. Dodaje se i aktivna čađ, pa su otporni i na sunčevu svetlost. Laki su i to je njihova velika prednost, zato se lako prenosi i postavlja na bilo koju ravnu lokaciju na imanju, ili čak unutar zatvorenog prostora. Ovo je najjednostavije rešenje za rezervoare manjeg kapaciteta. Ako ga naručite možete ga vrlo brzo dobiti i odmah upotrebljavati, tako da cisterne za vodu plastični rezervoari za vodu mogu odmah da se koriste.

Betonski rezervoari za vodu

ZA one koji su još uvek verni nekim starim materijalima i koji su za betonske rezervoare. AKo se uporedi odnos cena materijal onda su betonski rezervoari isplativiji. Ali koliko treba da čekate da se to ozida ukopa, treba ga napraviti a za takvo nešto je potrebno vreme. Tamo gde ga namestite nema pomeranja, i zauvek će vam zauzimati prostor.

Zidanje takvog rezevoara je od 30 do 50 € po kubiku, samo što to sve može da potraje, treba uraditi i ploču, otvor na bazenu koji treba i osigurati, itd.

Mislim da je plastični rezervoar za vodu mnogo jednostavniji za bilo koju vrstu upotrebe.