Plasticni rezervoari i plasticne kace

Na biznis portalu predstavljamo vam najpoznatije proizvodjače plastičnih rezervoara i plastičnih kaca iz Osečine. Plastični rezervoari su rešili mnoge probleme sa snabdevanjem vode i skladištenjem raznim materija, zrnastih, praškastih, tečnih. Koriste se u industriji, ali i domaćinstvima. U domaćinstvima se najviše koriste kao rezervoari za vodu, dok u industriji mogu da se koriste i z askladištenje hemikalija. Otporni su na sve, ne primaju i ne odaju mirise i ukuse. Svi rezervoari i plasticne kace imaju ateste da nisu štetni za čoveka i okolinu. Pogledajte sve detalje na prezentacijama najvećih proizvođača rezervoara i kaca.

kacerezervoari.com

plasticnekace.com

vozdkomerc.co.rs

rplast.rs

rezervoarikace.rs