Dijagnostika Karme, Čovek budućnosti – knjige Lazareva